Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Bộ chia hình và nhảy kênh

Bộ chuyển 8 kênh PTS-801

Bộ chuyển 8 kênh PTS-801

Bộ chuyển 8 kênh, có thể điều chỉnh thời gian chuyển từ 1~30s

Sắp xếp

Bộ chuyển 4 kênh PTS-401

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ chuyển 4 kênh tuần tự, Có thể điều chỉnh 1~30s

Bộ chia hình SP-20816

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

8 BNC video input, 16 BNC video output, 25 dB

Bộ chia hình 4 kênh ST-400

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ chia hình 4 kênh.REMOTE. - PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps

Bộ chia hình 16 kênh MV–960E

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ chia hình 16 kênh. - PAL: 200 fps, NTSC: 240 fps

Bộ chuyển 8 kênh PTS-801

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ chuyển 8 kênh, có thể điều chỉnh thời gian chuyển từ 1~30s

Bộ chuyển 16 kênh PTS-1601

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ chuyển 16 kênh, có thể điều chỉnh thời gian chuyển từ 1~30s

Bộ chia hình SP-2048

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

4 BNC video input, 8 BNC video output, 25 dB

1
//