Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Khoá cửa khách sạn ZKTeco

Thẻ cảm ứng Mifare S70

Thẻ cảm ứng Mifare S70

- Thẻ trắng có in 18 mã số ID - Chuẩn MF1 S70( 4 Kbyte ) EEPROM - Tần số 13.56MHz - Dễ ...

Sắp xếp

Thẻ cảm ứng Mifare S50

19,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

- Thẻ trắng có in 18 mã số ID - Chuẩn MF1 S50( 1 Kbyte ) EEPROM - Tần số 13.56MHz - Dễ sử dụng, có thể dán & in trên máy in thẻ nhựa

Thẻ cảm ứng Mifare S70

32,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

- Thẻ trắng có in 18 mã số ID - Chuẩn MF1 S70( 4 Kbyte ) EEPROM - Tần số 13.56MHz - Dễ sử dụng, có thể dán & in trên máy in thẻ nhựa

Công tắc tiết kiệm điện (PK1)

1,029,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Công tắc tiết kiệm điện dành cho hệ thống khách sạn

Khóa cửa khách sạn LH1000

1,573,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH1600

1,716,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH2600

1,716,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Đầu đọc thẻ khách sạn (PK3)

1,716,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc thẻ khách sạn

Khóa cửa khách sạn LH1800

1,859,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH2000

1,859,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH2500

2,145,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH4000

2,288,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

Khóa cửa khách sạn LH5000

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hệ thống khóa cửa thông mình dành cho khách sạn đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, an ninh sử dụng thẻ Mifare kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp. Có nhiều mẩu mã và màu sắc phụ hợp với bất kỳ loại hình khách sạn nào.

1
//