Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Truyền dẫn bằng cáp mạng

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0115C

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0115C

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Sắp xếp

Bộ Thu/Phát Video 1 Kênh SC-TP0104C

154,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu/phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (thụ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0115C

586,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0115C

586,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124M

860,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0124M

1,016,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh ( chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124H

1,250,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP + chống nhiễu - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh + Nguồn SC-UT0124MD

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124H6

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124A6

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 4 Kênh SC-TP0404

1,368,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 04 kênh (thụ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0124H

1,407,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP (chủ động) - 01 kênh

Bộ Cấp Nguồn Từ Xa Cho Camera SC-JBD08

3,519,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ cấp nguồn từ xa cho camera trên cáp xoắn UTP - 8 kênh

Bộ Thu Video 4 Kênh SC-UR0412A

4,300,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 04 kênh (chủ động)

Bộ Thu Video 16 Kênh SC-UR1615M

9,578,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 16 kênh (Chủ động)

Bộ Thu Video 16 Kênh SC-UR1618A

12,902,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 16 kênh (chủ động)

1
//