Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Truyền dẫn bằng cáp đồng trục

Bộ Thu Phát Video Nguồn Cho IP Camera SC-IPC02

Bộ Thu Phát Video Nguồn Cho IP Camera SC-IPC02...

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh...

Sắp xếp

Bộ Thu Phát Video Cho Camera SC-NR01

2,063,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ Thu Phát Video Cho Camera

Bộ Thu Phát Video Cho IP Camera SC-IPEUP

2,541,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ lập tín hiệu cho IP Camera - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0601

2,710,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP1501

3,074,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu Video + Cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera SC-VCD0001A

3,074,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data ( RS485 ) cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video Nguồn Cho IP Camera SC-IPC02

4,152,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho IP Camera SC-IPC0801

6,624,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên cùng một đường cáp đồng trục Duy trì hình ảnh chất lượng cao nhờ khả năng chống nhiễu tốt Đường truyền : cáp đồng trục RG6

Bộ Thu Phát Video + Data + Nguồn Cho Camera SC-VCPD2401A

6,646,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data + cấp nguồn cho PTZ camera trên một đường cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0604

8,898,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera PTZ SC-VCD0004A

11,875,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP1504

11,932,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu Video + Cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0608

15,733,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 08 kênh

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera PTZ SC-VCD0008A

23,362,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 08 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho IP Camera SC-IPC0804

31,198,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên cùng một đường cáp đồng trục Duy trì hình ảnh chất lượng cao nhờ khả năng chống nhiễu tốt Đường truyền : cáp đồng trục RG6

Bộ Thu Phát Video + Data + Nguồn Cho Camera SC-VCPD2404A

37,956,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data + cấp nguồn cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

1
//