Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Giải pháp truyền dẫn

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124A6

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124A6

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động) ...

Sắp xếp

Bộ Thu Video 4 Kênh SC-UR0412A

4,300,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 04 kênh (chủ động)

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho IP Camera SC-IPC0801

6,624,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên cùng một đường cáp đồng trục Duy trì hình ảnh chất lượng cao nhờ khả năng chống nhiễu tốt Đường truyền : cáp đồng trục RG6

Bộ Thu Phát Video + Data + Nguồn Cho Camera SC-VCPD2401A

6,646,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data + cấp nguồn cho PTZ camera trên một đường cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0604

8,898,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Video 16 Kênh SC-UR1615M

9,578,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 16 kênh (Chủ động)

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera PTZ SC-VCD0004A

11,875,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP1504

11,932,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu Video + Cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

Bộ Thu Video 16 Kênh SC-UR1618A

12,902,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 16 kênh (chủ động)

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0608

15,733,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 08 kênh

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera PTZ SC-VCD0008A

23,362,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 08 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho IP Camera SC-IPC0804

31,198,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên cùng một đường cáp đồng trục Duy trì hình ảnh chất lượng cao nhờ khả năng chống nhiễu tốt Đường truyền : cáp đồng trục RG6

Bộ Thu Phát Video + Data + Nguồn Cho Camera SC-VCPD2404A

37,956,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data + cấp nguồn cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 04 kênh

«12
//