Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Giải pháp truyền dẫn

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera SC-VCD0001A

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera SC-VCD0001A

Bộ thu phát tín hiệu video + data ( RS485 ) cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 01 kên...

Sắp xếp

Bộ Thu/Phát Video 1 Kênh SC-TP0104C

154,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu/phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (thụ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0115C

586,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0115C

586,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124M

860,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0124M

1,016,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 01 kênh ( chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124H

1,250,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP + chống nhiễu - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh + Nguồn SC-UT0124MD

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124H6

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 1 Kênh SC-UT0124A6

1,290,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video + cấp nguồn trên cáp xoắn UTP - 01 kênh (chủ động)

Bộ Phát Video 4 Kênh SC-TP0404

1,368,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ phát tín hiệu video trên cáp xoắn UTP - 04 kênh (thụ động)

Bộ Thu Video 1 Kênh SC-UR0124H

1,407,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên cáp xoắn UTP (chủ động) - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video Cho Camera SC-NR01

2,063,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ Thu Phát Video Cho Camera

Bộ Thu Phát Video Cho IP Camera SC-IPEUP

2,541,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ lập tín hiệu cho IP Camera - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP0601

2,710,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Nguồn Cho Camera SC-VCP1501

3,074,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu Video + Cấp nguồn cho camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Thu Phát Video + Data Cho Camera SC-VCD0001A

3,074,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + data ( RS485 ) cho PTZ camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

Bộ Cấp Nguồn Từ Xa Cho Camera SC-JBD08

3,519,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ cấp nguồn từ xa cho camera trên cáp xoắn UTP - 8 kênh

Bộ Thu Phát Video Nguồn Cho IP Camera SC-IPC02

4,152,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ thu phát tín hiệu video + cấp nguồn cho IP Camera trên một cáp đồng trục - 01 kênh

12»
//