Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu Ghi Hình HD-TVI

Đầu ghi hình TVI 4 kênh chuẩn 1080p GE-TVI7104H

Đầu ghi hình TVI 4 kênh chuẩn 1080p GE-TVI7104H...

4 kênhTVI (cổng BNC)
Ghi hình 4ch x 1080p30
Playback 4ch x 1080p30

Sắp xếp

Đầu ghi hình TVI 4 kênh chuẩn 1080p GE-TVI7104H

6,930,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

4 kênhTVI (cổng BNC)
Ghi hình 4ch x 1080p30
Playback 4ch x 1080p30

Đầu ghi hình TVI 8 kênh chuẩn 720p GE-TVI7208

8,250,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

8 kênhTVI (cổng BNC)
Ghi hình 8ch x 720p30 / 8ch x 1080p15
Playback 4ch x 720p30 / 8ch x 720p15

Đầu ghi hình TVI 16 kênh chuẩn 720p GE-TVI7216

12,045,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

16 kênhTVI (cổng BNC)
Ghi hình 16ch x 720p30 / 16ch x 1080p15
Playback 8ch x 720p30

Đầu ghi hình TVI 8 kênh chuẩn 1080p GE-TVI7208H

12,045,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

8 kênhTVI (cổng BNC)
Ghi hình 8ch x 1080p30
Playback 4ch x 1080p30

1
//