Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu Ghi Hình Eview

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324...

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xe...

Sắp xếp

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5108

3,391,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình AHD 8 kênh EV-AHD5108

3,472,250 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5208

3,545,350 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5216A

3,837,750 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 16 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516

3,927,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình camera AHD-H 2.0MP EV-AHD5108LH

4,203,250 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H7416

4,641,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5216L

4,862,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình AHD 16 kênh EV-AHD5116L

4,998,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5224

5,049,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP EV-NVR5116

5,176,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116

5,533,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 2 kênh D1 + 14 kênh CIF Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid EV-HVR5009

5,640,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 9 kênh H.264 Pentaplex Chế độ ghi hình Analog + IP: 4D1 + 4D1 Chế độ ghi hình IP ( 7 chế độ tùy chọn: 2 x 1080P; 4 x 720P; 8 x 960H; 9 x D1; 1 x 1080P + 1 x 720P+2 D1; 2 x 720P + 4D1; 1 x 720P+ 7xD1)

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116F

5,997,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P/ 1x1080P + 1x720P + 6x960H / 8x720P

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216

6,961,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5208

7,140,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5216

7,711,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P / 1x1080P+1x720P+6x960H / 8x720P

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

8,976,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

«123»
//