Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu ghi hình IP

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5424

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV...

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP full HD 1080p / 32 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn ...

Sắp xếp

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5104

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5108

1,870,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308

3,141,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình NVR 8 kênh IP full HD 1080p / 16 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 8x720P/ 16xD1

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5208

3,545,350 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5224

5,049,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 24 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP EV-NVR5116

5,176,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216

6,961,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

8,976,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5416

14,025,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP full HD 1080p / 24 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P/ 24xD1

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5424

15,708,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5424

16,957,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP full HD 1080p / 32 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 24x1080P / 24x720P/ 32xD1

1
//