Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu ghi hình Hybrid

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5208

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây E...

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình An...

Sắp xếp

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5104A

1,827,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 4 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5108A

2,131,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 8 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5104

2,856,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 4 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 4 kênh 960H Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid EV-HVR5006

3,391,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 6 kênh H.264 Pentaplex Ghi hình Analog + IP ( 7 chế độ tùy chọn: 4D1 +2 D1; 2D1 +4 D1; 0 +(1 720P +3 D1);0 +2 720P; 0 +4 960H; 0 +6 D1; 0 +1 1080P)

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5108

3,391,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5216A

3,837,750 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 16 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116

5,533,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 2 kênh D1 + 14 kênh CIF Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid EV-HVR5009

5,640,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 9 kênh H.264 Pentaplex Chế độ ghi hình Analog + IP: 4D1 + 4D1 Chế độ ghi hình IP ( 7 chế độ tùy chọn: 2 x 1080P; 4 x 720P; 8 x 960H; 9 x D1; 1 x 1080P + 1 x 720P+2 D1; 2 x 720P + 4D1; 1 x 720P+ 7xD1)

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116F

5,997,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P/ 1x1080P + 1x720P + 6x960H / 8x720P

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5208

7,140,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5216

7,711,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P / 1x1080P+1x720P+6x960H / 8x720P

1
//