Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu ghi hình Analog

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516I

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516I

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CI...

Sắp xếp

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H2504I

1,785,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H2504

2,034,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H2508I

2,213,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H2508

2,499,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H7404

2,606,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516I

2,927,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H7408

2,963,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516

3,927,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H7416

4,641,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H7516

9,710,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps Full D1)

Đầu ghi hình KTS 24 kênh EV-H2524

10,067,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 24 kênh H.264 Pentaplex 24 kênh (Hiển thị 600fps Full D1/ Ghi 600 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2524I

11,067,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 24 kênh H.264 Pentaplex 24 kênh (Hiển thị 600fps Full D1/ Ghi 600 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 32 kênh EV-H2532

12,352,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 32 kênh H.264 Pentaplex 32 kênh (Hiển thị 800fps Full D1/ Ghi 800 fps CIF)

1
//