Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Sắp xếp

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5104L

1,832,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104

2,318,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104 new

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-H 2.0MP EV-AHD5104LH

2,618,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5108L

2,805,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình AHD 8 kênh EV-AHD5108

3,472,250 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-H 2.0MP EV-AHD5108LH

4,203,250 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5216L

4,862,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình AHD 16 kênh EV-AHD5116L

4,998,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5416

13,706,250 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5816

16,269,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

1
//