Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu Ghi Hình Eview

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324...

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xe...

Sắp xếp

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5104

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H2504I

1,785,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5104A

1,827,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 4 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5104L

1,832,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera IP EV-NVR5108

1,870,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh full HD. Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H2504

2,034,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình Hybrid chuẩn 960H EV-HVR5108A

2,131,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình Hybrid 8 kênh Analog 960H Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H2508I

2,213,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104

2,318,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh EV-AHD5104 new

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H2508

2,499,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 4 kênh EV-H7404

2,606,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

Đầu ghi hình camera AHD-H 2.0MP EV-AHD5104LH

2,618,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình camera AHD-M 1.3MP EV-AHD5108L

2,805,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

Đầu ghi hình KTS Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5104

2,856,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 4 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 4 kênh 960H Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

Đầu ghi hình KTS 16 kênh EV-H2516I

2,927,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

Đầu ghi hình KTS 8 kênh EV-H7408

2,963,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308

3,141,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình NVR 8 kênh IP full HD 1080p / 16 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 8x720P/ 16xD1

Đầu ghi hình KTS Hybrid EV-HVR5006

3,391,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu ghi hình KTS Hybrid 6 kênh H.264 Pentaplex Ghi hình Analog + IP ( 7 chế độ tùy chọn: 4D1 +2 D1; 2D1 +4 D1; 0 +(1 720P +3 D1);0 +2 720P; 0 +4 960H; 0 +6 D1; 0 +1 1080P)

123»»»
//