Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera Quan Sát Goldeye

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB18L-IR

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài ...

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, ...

Sắp xếp

Camera thân hồng ngoại mini ống kính cố định GE-SQ594L-IR

2,409,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera cầu ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-MDV16UV

2,475,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định -CMD94L-IR

2,475,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera cầu ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-MDV18LV

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera box GE-B994L

2,607,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB94L-IR

2,607,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-LWV16UV-IR

2,607,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-LWV18LV-IR

2,706,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-MDV33LV

2,706,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời -BL694L-IR

2,706,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera thân hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-WIF16UV-IR

2,805,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD16UV-IR

2,805,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-LWV33LV-IR

2,838,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-SQ794L-IR

2,838,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera thân hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-WIF18LV-IR

2,904,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD18LV-IR

2,904,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời -BL794L-IR

2,937,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera thân hồng ngoại ống kính thay đổi, chỉnh zoom/focus bên ngoài GE-WIF33LV-IR

3,036,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

«««3456»»»
//