Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera quan sát Cầu

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD94LV-IR

Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài ...

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flick...

Sắp xếp

Camera cầu ống kính cố định gắn trong nhà GE-SED16U

1,122,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu ống kính cố định gắn trong nhà GE-SED18L

1,221,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF16U-IR

1,287,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu ống kính cố định gắn ngoài trời GE-SVD16U

1,320,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu ống kính cố định gắn trong nhà GE-SED33L

1,353,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF18L-IR

1,386,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV16U-IR

1,419,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu ống kính cố định gắn ngoài trời GE-SVD18L

1,419,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV18L-IR

1,518,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định -CMD16U-IR

1,518,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF33L-IR

1,518,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera cầu ống kính cố định gắn ngoài trời GE-SVD33L

1,551,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định -CMD18L-IR

1,617,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV33L-IR

1,650,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định -CMD33L-IR

1,749,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

Camera cầu ống kính cố định gắn trong nhà GE-SED94L

2,079,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF94L-IR

2,244,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

Camera cầu ống kính cố định gắn ngoài trời GE-SVD94L

2,277,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

12»
//