Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera Speedome

Camera quan sát Speed Dome EV-ISD6HIR

Camera quan sát Speed Dome EV-ISD6HIR

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

Sắp xếp

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4L-C

7,675,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4L-W

8,032,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4LIR-C

8,032,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4LIR-W

8,389,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4L-P

9,174,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-PT4LIR-P

9,496,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

Camera quan sát Speed Dome EV-SD6H

10,174,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

Camera quan sát Speed Dome EV-SD6L

10,531,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

Camera quan sát Speed Dome SD6LIR

11,959,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD - Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x - Tiêu cự 3.2~86.4mm

Camera quan sát Speed Dome SD6HIR

12,173,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD - Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x - Tiêu cự 3.2~86.4mm

Camera quan sát Speed Dome EV-ISD6LIR

14,637,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

Camera quan sát Speed Dome EV-ISD6HIR

14,815,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

1
//