Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera Sony CCD+Sony DSP

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3201LS

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-I...

1/3" Sony 673 CCD, 700TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, CDS IR Sync, Smart IR, 2D-DN...

Sắp xếp

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410US

928,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224US

928,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336US

963,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1124US

1,035,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548US

1,047,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1036US

1,071,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603US

1,084,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, CDS IR Sync, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3348US

1,084,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410LS

1,106,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 673 CCD, 700TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224LS

1,106,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 673 CCD, 700TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3024US

1,106,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336LS

1,142,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 673 CCD, 700TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3124US

1,142,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1224US

1,142,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZB603US

1,142,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, CDS IR Sync, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704US

1,159,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, CDS IR Sync, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2148US

1,178,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WH2036US

1,178,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

123»»»
//