Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera Sony CCD+Nextchip DSP

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603UN

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL...

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Sắp xếp

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224UN

785,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410UN

785,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336UN

821,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224LN

892,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410LN

892,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1124UN

892,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548UN

897,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336LN

928,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1036UN

928,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3348UN

935,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603UN

935,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3024UN

963,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3124UN

999,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1124LN

999,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1224UN

999,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát Thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZB603UN

999,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548LN

1,009,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704UN

1,009,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2041, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC

123»»»
//