Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera quan sát CMOS

Camera cầu hồng ngoại gắn ngoài trời  EV-MN702TC

Camera cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MN702TC...

1/3" SONY138+FH8520 CMOS, 1300TVL, True D&N (IR-CUT filter), 3D-DNR, OSD (option)

Sắp xếp

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224C

357,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410C

357,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336C

392,700 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548C

448,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603C

486,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát Cầu hồng ngoại , gắn trong nhà EV-IRD2410HC

499,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1036C

499,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1124C

499,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2336HC

535,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704C

561,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZB603C

571,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548HC

598,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2148C

606,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1224C

606,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 1030 CMOS, 480TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603HC

635,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224HC

642,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

Camera quan sát cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2410LC

642,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" 139 CMOS, 700TVL, True D&N (IR-CUT filter)

Camera quan sát thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR1036HC

642,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" 3005 CMOS, 540TVL

1234»»»
//