Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera Box

Camera Box EV-B18US

Camera Box EV-B18US

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (...

Sắp xếp

Camera Box EV-B18HS

1,035,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 633 CCD, 540TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera Box EV-B18UN

1,249,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 639 CCD, 600TVL, Nextchip 2040, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera Box EV-B18LN

1,356,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 700TVL, Nextchip 2090, DWDR, Enhanced Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera Box EV-B18US

1,392,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 811 CCD, 620TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

Camera Box EV-B18LS

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" Sony 673 CCD, 700TVL, Sony Effio-E 4140+5148, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, HLC, OSD (option)

1
//