Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera IP eView

Camera IP wifi WPS EV-BG02N10-WP

Camera IP wifi WPS EV-BG02N10-WP

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB...

Sắp xếp

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N13

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX742N10

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-BG02N13

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZB906N10

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-CC701N10

1,749,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-TRZ04N10C

1,795,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1"

Camera IP wifi WPS EV-PL603N10-WP

1,795,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Camera IP wifi WPS EV-TRZ04N10-WP

1,832,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Camera IP wifi WPS EV-IRD2742N10-WP

1,832,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BS704N13

1,870,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP wifi WPS EV-PL704N10-WP

1,870,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WG612N13

1,907,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N10C

1,907,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N10C

1,907,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1"

Camera IP wifi WPS EV-BG02N10-WP

1,944,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MN702N10

1,999,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BBL04N10C

2,019,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX742N10C

2,019,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1"

«««23456»»»
//