Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera IP 4.0 Megapixel

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời  EV-WS736N40

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WS736N40...

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Sắp xếp

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2742N40

2,879,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704N40

2,917,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N40

2,992,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N40

3,066,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N40

3,141,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WG612N40

3,179,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZB906N40

3,328,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BBL04N40

3,478,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX742N40

3,478,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời  EV-NX742N40 new

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WS736N40

3,627,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-TS742N40

3,702,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV4689 CMOS + HI3516D, DWDR 4.0MP (2592x1520), True D&N (IR-CUT filter)

1
//