Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera IP 2.0 Megapixel

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N20

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N...

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Sắp xếp

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N20

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2742N20

2,131,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224N20

2,169,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/2.7"" SONY IMX322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2936N20

2,206,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548N20

2,206,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N20

2,244,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N20

2,318,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004N20

2,318,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-WE701N20

2,356,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-TRZ04N20

2,356,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704N20

2,393,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N20

2,468,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-BG02N20

2,468,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N20

2,468,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2748N20E

2,558,500 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" OV2710 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BS704N20

2,618,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-WG612N20

2,655,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BBL04N20

2,954,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

12»
//