Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera IP 1.3 Megapixel

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N13L

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N13...

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/CIF "

Sắp xếp

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224N13

1,421,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2742N13

1,458,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/CIF

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2936N13

1,458,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548N13

1,458,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2748N13L

1,535,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/CIF

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N13L

1,535,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N13

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004N13

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP wifi WPS EV-PL603N13-WP

1,570,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-WE701N13

1,608,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-TRZ04N13

1,608,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704N13

1,645,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N13

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-BG02N13

1,720,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-BS704N13

1,870,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

123»»»
//