Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Camera IP eView

Camera IP wifi WPS EV-TRZ04N13-WP

Camera IP wifi WPS EV-TRZ04N13-WP

Tích hợp nút WPS cho kết nối wifi
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn trong lên đến 64GB

Sắp xếp

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N10

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N10

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N10

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2803N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404N20

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/2.7" SONY322 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 1080p/D1"

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-PG603N13

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/3"" AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 960p/D1"

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-TRZ04N10

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Độ phân giải 1.0MP Ống kính chuẩn 3.6mm M12

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224N10

935,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2936N10

972,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2548N10

972,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL603N10

1,084,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004N10

1,084,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

"1/4"" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF "

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-WE701N10

1,122,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-PL704N10

1,159,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2742N10

1,169,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) Main/Sub stream: 720p/CIF

Camera IP cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2748N10C

1,169,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" AR0140 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter), WDR Main/Sub stream: 720p/D1

Camera thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-NX624N10

1,234,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

1234»»»
//