Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Tủ báo trộm trung tâm

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến SS-99LED

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến...

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến

Sắp xếp

Báo trộm không dây thế hệ mới 68 vùng, 68 cảm biến SS-68A

1,078,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Có khả năng lưu trữ cao, tổng cộng 68 vùng không dây - Chức năng hỗ trợ bằng giọng nói thông minh khi thao tác - Chức năng chuông cửa, có thể báo khách bằng giọng nói

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến SS-99LED

1,386,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến

Báo trộm không dây thế hệ mới 120 vùng, 150 cảm biến SS-120G

2,156,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Báo trộm không dây thế hệ mới 120 vùng, 150 cảm biến SS-120G new

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 99 cảm biến

Báo trộm không dây thế hệ mới 8 vùng, 80 cảm biến SS-80LED

2,646,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

8 vùng không dây, mỗi vùng có thể đăng ký 10 cảm biến, tổng cộng 80 cảm biến - Hỗ trợ gắn sim card GSM để quay số hay nhắn tin báo động - Chức năng hỗ trợ bằng giọng nói thông minh khi thao tác

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 150 cảm biến SS-99TP

3,234,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 150 cảm biến SS-99TP new

Báo trộm không dây thế hệ mới 99 vùng, 150 cảm biến

1
//