Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Phụ kiện

Bộ cấp nguồn 24V 5A -PS9000

Bộ cấp nguồn 24V 5A -PS9000

Dòng cung cấp ổn định, tích hợp với nhiều hệ thống sử dụng nguồn 24V ...

Sắp xếp

Hộp âm tường dành cho các Volume Control Panel - EA9090

52,920 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đế âm tường bằng nhựa ABS kích thước 75x75mm

Hộp âm tường dành cho các Volume Control Panel - ES9090

105,840 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hộp kỹ thuật âm tường kích thước 90x90mm

Hộp âm tường dành cho các Volume Control Panel - EC7012

105,840 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hộp kỹ thuật âm tường kích thước 70x120mm

Hộp âm tường dành cho các Volume Control Panel - ES9090

117,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hộp kỹ thuật âm tường kích thước 90x90mm

Hộp âm tường dành cho các Volume Control Panel - ES7012

117,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Hộp kỹ thuật kích thước 70x120mm

Bộ cấp nguồn 12V DC -PS1201

264,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ cấp nguồn 12V DC

RACK PANELS - BP1000

289,170 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tấm chắn panel chuẩn 1 hu

Bộ cấp nguồn 24V DC -PS2401

305,760 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Bộ cấp nguồn 24V DC

RACK PANELS - MP1000N

357,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Panel gắn tường dùng kết nối cho Microphone 1 cổng

RACK PANELS - BP2000

371,280 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tấm chắn panel kín chuẩn 2 hu

RACK PANELS - VP1000

371,280 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tấm chắn panel thoáng gió chuẩn 1 hu

RACK PANELS - VP2000

435,540 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Tấm chắn panel thoáng gió chuẩn 2 hu

RACK PANELS - MP2000N

596,190 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Panel gắn tường dùng kết nối cho Microphone loại 2 cổng

Bộ cấp nguồn 24V 5A -PS9000

940,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Dòng cung cấp ổn định, tích hợp với nhiều hệ thống sử dụng nguồn 24V

RACK PANELS - MR5000N

1,892,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Panel gắn tủ rack dùng kết nối cho Microphone loại 5 cổng

RACK PANELS - MR1000N

3,177,300 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Panel gắn tủ rack dùng kết nối cho Microphone loại 10 cổng

1
//