Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Micro thông báo

Micro thông báo - PD1240

Micro thông báo - PD1240

Chọn 24 vùng, có phím trực tiếp cho từng vùng, có thể chia làm 4 nhóm, có phím ALL CALL...

Sắp xếp

Micro thông báo - PM1000

2,748,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Loại micro analogue cổ ngỗng để bàn, có 4 tiếng chuông trước và sau thông báo

Micro thông báo - PM1060

3,855,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Loại micro analogue cổ ngỗng để bàn, có thể chọn 6 vùng, có 4 tiếng chuông trước và sau thông báo

Micro thông báo - PM1120

4,498,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Loại micro analogue cổ ngỗng để bàn, có thể chọn 12 vùng, có 4 tiếng chuông trước và sau thông báo

Micro thông báo - PD2400

6,783,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Loại micro digital cổ ngỗng để bàn, có thể chọn 24 vùng chia thành 4 nhóm cố định, có 4 tiếng chuông trước và sau thông báo

Micro thông báo - PD1240

7,854,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Chọn 24 vùng, có phím trực tiếp cho từng vùng, có thể chia làm 4 nhóm, có phím ALL CALL

Micro thông báo - PD2800

10,602,900 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Loại micro digital cổ ngỗng để bàn, có thể chọn 108 vùng lập trình thành 9 nhóm linh hoạt, mỗi nhóm gồm 12 vùng, có thể chọn lựa kiểu chuông báo

Micro thông báo - PD1280

12,495,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Phù hợp cho việc cài đặt quy mô lớn, lên đến 256 khu vực, đa điểm với 9 cấp độ ưu tiên, các nút cảm ứng mềm mại và màn hình LCD bảng điều khiển đồ họa để dễ theo dõi và lập trình.

1
//