Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Hệ thống âm thanh IP

Hệ thống âm thanh IP Music Client -iPX5300

Hệ thống âm thanh IP Music Client -iPX5300

Truyền dẫn 2 chiều Tích hợp dễ dàng Giao tiếp linh hoạt Ứng dụng đa điểm...

Sắp xếp

Hệ thống âm thanh IP Client -iPX5150

9,639,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền dẫn 2 chiều Tích hợp dễ dàng Giao tiếp linh hoạt Ứng dụng đa điểm

Hệ thống âm thanh IP Music Client -iPX5300

9,639,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền dẫn 2 chiều Tích hợp dễ dàng Giao tiếp linh hoạt Ứng dụng đa điểm

Hệ thống âm thanh IP Sever -iPX5100

19,635,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Truyền dẫn 2 chiều Tích hợp dễ dàng Giao tiếp linh hoạt Ứng dụng đa điểm

1
//