Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Access Control ZKAccess

Đầu đọc thẻ KR601E

Đầu đọc thẻ KR601E

KR601E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR601M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Sắp xếp

Trung tâm điều khiển inbio260

5,920,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì vậy bạn có thể kiểm soát hệ thống chặt chẽ nhất.

Thiết bị Kiểm soát ra vào bằng thẻ và vân tay F22

7,056,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD

Trung tâm điều khiển inbio460

7,979,400 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì vậy bạn có thể kiểm soát hệ thống chặt chẽ nhất.

Thiết bị Kiểm soát ra vào bằng thẻ và vân tay TF1700

9,724,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD

Thiết bị Kiểm soát ra vào bằng thẻ và vân tay ProFAC

9,828,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD

Thiết bị kiểm soát ra vào thang máy EC10

10,296,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào thang máy

Thiết bị Kiểm soát ra vào bằng thẻ và vân tay ProBio

13,104,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD

«««34
//