Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Access Control ZKAccess

Đầu đọc vân tay và thẻ FR1500-WP

Đầu đọc vân tay và thẻ FR1500-WP

Đầu đọc vân tay, thẻ và password

Sắp xếp

Đầu đọc thẻ KR101M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR101E: sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR101M: sử dụng thẻ Mifare 125KHz

Đầu đọc thẻ KR100M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc thẻ KR100E: dùng thẻ Proximity 125KHz ,KR100M: dùng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR501M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR502M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR502E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR502M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR602M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR602E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR602M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR202M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR102M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR102E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR102M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR300

715,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR300E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR300M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ cảm ứng ProID30WE

945,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ cảm ứng ProID30WM

945,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Thiết bị chấm công bằng vân tay H8

1,430,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Máy chấm công sẽ ghi lại một cách khách quan và chính xác giờ giấc của nhân viên khi đặt tay xác nhận thành công vào máy chấm công. Một hệ thống chấm công bằng vân tay rất đơn giản, chỉ bao gồm thiết bị đọc vân tay (hay còn gọi là máy chấm công bằng vân tay) và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên.

Thiết bị Kiểm soát ra vào bằng thẻ và vân tay X7

1,801,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay

Thiết bị chấm công bằng vân tay K40

1,859,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Thiết bị chấm công bằng vân tay K40 new

Máy chấm công sẽ ghi lại một cách khách quan và chính xác giờ giấc của nhân viên khi đặt tay xác nhận thành công vào máy chấm công. Một hệ thống chấm công bằng vân tay rất đơn giản, chỉ bao gồm thiết bị đọc vân tay (hay còn gọi là máy chấm công bằng vân tay) và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên.

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD X8s

2,288,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì vậy bạn có thể kiểm soát hệ thống chặt chẽ nhất.

Trung tâm điều khiển C3-100

2,316,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Được xây dựng trên mã nguồn mở nên có thể linh hoạt để cung cấp giải pháp cho các nhu cầu quản lý, giám sát thời gian thực vì vậy bạn có thể kiểm soát hệ thống chặc chẽ nhất.

Máy chấm công bẳng vân tay kết nối wifi WL10

2,520,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Máy chấm công sẽ ghi lại một cách khách quan và chính xác giờ giấc của nhân viên khi đặt tay xác nhận thành công vào máy chấm công. Một hệ thống chấm công bằng vân tay rất đơn giản, chỉ bao gồm thiết bị đọc vân tay (hay còn gọi là máy chấm công bằng vân tay) và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên.

Máy chấm công bẳng vân tay kết nối wifi WL30

2,520,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Máy chấm công sẽ ghi lại một cách khách quan và chính xác giờ giấc của nhân viên khi đặt tay xác nhận thành công vào máy chấm công. Một hệ thống chấm công bằng vân tay rất đơn giản, chỉ bao gồm thiết bị đọc vân tay (hay còn gọi là máy chấm công bằng vân tay) và máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên.

Đầu đọc vân tay FR1200

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

F12 là một đầu đọc dấu vân tay với giao diện truyền thống RS485 làm việc với bộ điều trung tâm nBIO160,inBIO260 và inBIO460. Nó cung cấp các chức năng đọc và gỡi mẫu dấu vân tay.

«1234»»»
//