Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng cổng USB ZK8500R

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng cổng USB ZK8500R...

Dùng để khai báo vân tay và thẻ cho phần mềm quản lý

Sắp xếp

Đầu đọc vân tay FR1200

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

F12 là một đầu đọc dấu vân tay với giao diện truyền thống RS485 làm việc với bộ điều trung tâm nBIO160,inBIO260 và inBIO460. Nó cung cấp các chức năng đọc và gỡi mẫu dấu vân tay.

Đầu đọc vân tay FR1300

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc vân tay, thẻ và password

Đầu đọc vân tay và thẻ cảm ứng cổng USB ZK8500R

2,574,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Dùng để khai báo vân tay và thẻ cho phần mềm quản lý

Đầu đọc vân tay và thẻ FR1500-WP

2,772,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc vân tay, thẻ và password

1
//