Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu đọc thẻ

Đầu đọc thẻ KR202M

Đầu đọc thẻ KR202M

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Sắp xếp

Đầu đọc thẻ KR100M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc thẻ KR100E: dùng thẻ Proximity 125KHz ,KR100M: dùng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR501M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR502M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR502E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR502M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR602M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR602E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR602M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR202M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR102M

629,200 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR102E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR102M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR300

715,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR300E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR300M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ cảm ứng ProID30WE

945,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ cảm ứng ProID30WM

945,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

«12
//