Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Access Control ZKAccess

Đầu đọc vân tay FR1300

Đầu đọc vân tay FR1300

Đầu đọc vân tay, thẻ và password

Sắp xếp

Trung tâm điều khiển SC103

Đang cập nhật giá..

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Trung tâm kiểm soát ra vào SC103 được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng. Hỗ trợ kiểm soát khóa cửa, báo động,nút thoát khẩn, cảm biến, hỗ trợ chuẩn kết nối wiegand-in dể dàng kết nối với đầu đọc mở rộng.

Đầu đọc thẻ KR600E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR600E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz

Đầu đọc thẻ KR601E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR601E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR601M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

RFID Reader KR500E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR500E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR500M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR501E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR201E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR200E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR200E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR200M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR101E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR101E: sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR101M: sử dụng thẻ Mifare 125KHz

Đầu đọc thẻ KR100E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc thẻ KR100E: dùng thẻ Proximity 125KHz ,KR100M: dùng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR502E

503,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR502E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR502M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR602E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR602E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR602M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR202E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR102E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR102E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR102M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR600M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR600M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR601M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR601E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR601M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

RFID Reader KR500M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR500E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR500M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR201M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR200M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR200E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR200M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

1234»»»
//